Adakah tempat sholat di SMA TN ?

  • Ada tempat sholat di setiap Graha, di Blok Kelas X dan SMA TN punya Masjid
  • Sholat Shubuh bisa dilaksanakan di Graha
  • Sholat Zhuhur bisa dilaksanakan di Masjid pas jam istirahat ke 2 (30 menit)
  • Sholat Ashar, Maghrib, Isya’ bisa dilaksanakan di Graha / Masjid

Posted in: Kegiatan Siswa