Apakah boleh membawa Handphone ?

Handphone boleh dibawa tetapi dititipkan di rumah Wali Kelas.
Tidak boleh dibawa di kelas / graha / asrama.
Boleh diambil / dipakai saat Pesiar / Cuti / Keluar kampus.

Posted in: Siswa Baru